brukobrukobrukobruko

AUTOMATICKÉ A POLOAUTOMATICKÉ PILY BEHRINGER PRO ROZŘEZÁNÍ BLOKŮ

LPS40-2Silné stránky pil Behringer včetně některých opcí:

KONSTRUKCE : VARIANTA STROJE S PEVNOU PILOU A POHYBLIVÝM STOLEM nebo PEVNÝ STŮL A POHYBLIVÁ PILA.

CNC ŘÍZENÍ

TUHÝ ROBUSTNÍ RÁM odolný vůči vibracím, krutu, ohybu „C“ konstrukce. Uložení a vedení v bezvůlovém lineárním vedení.

VLASTNÍ SLÉVÁRNA - Litinové prvky jsou ze slévárny společnosti Behringer.

LITINOVÁ KOLA s tvrzenými vodicími plochami.

AUTOMATICKÝ PŘÍSUV DO MATERIÁLU - AUTOMAT automatické polohování materiálu obvykle se třemi paralelními pracovními posuvnými jednotkami ( pomocí servopohonů ). Sestava stolu na vstupní straně se skládá ze stabilního sekčního rámu, na kterém se nachází posuvný mechanizmus pro podávání materiálu a také válečkové dopravníky bez pohonu, pro snadné polohování materiálu. Když je vnitřní stůl zcala zaplněn odřezy, pak koncový spínač zastaví automatický cyklus.

UPÍNÁNÍ MATERIÁLU Pro přesné polohovaní silnostěnných plechů a desek a pro jejich bezpečné držení během řezání jsou použity upínací jednotky, které mají tvrzené upínací čelisti. Upínání materiálu se provádí hydraulicky pomocí vertikálních válců s přestavitelným tlakem.

APLIKOVANÉ PROGRAMY ŘEZÁNÍ - AUTOMAT V automatickém režimu jsou možné následující aplikace řezání:

Výřezy ( 1 – 4 strany ) , řezání pruhů , řezání dílů ,

Maximálně může být ve standardu naprogramováno 5 řezacích prací ( jobs ) v automatickém modu.

UPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍČNÉ DĚLENÍ Pracovní cyklus :

 • Dát desku na robustní stůl a upnout pohyblivými svěráky
 • Přesunout opěry (rozšířit řezný kanál pro pilový pás)
 • Otočit pilový pás o 90 °
 • Přesun řezný rám do polohy řezání
 • Zahájení procesu řezání (podávání materiálu se provádí pomocí pohyblivých svěráků)

AFC ( Auto feed Control ) S HLÍDÁNIM KOLMOSTI ŘEZU

Počítačově řízené automatické nastavení posuvu a řezné rychlosti dle zvoleného materiálu včetně hlídání kolmosti řezu pro kontrolu průběhu řezu s digitálním znázorněním odchylky pásu z nulové linie. Stroj si automaticky hlídá kolmost dle zákazníkem nastavených parametrů.

 • HLÍDÁNÍ vysmeknutí pilového pásu a hlídání sevření pilového pásu s automatickým zastavením stroje.
 • ZABÍHÁNÍ PILOVÝCH PÁSŮ
 • ŘEZÁNÍ KARBIDOVÝMI PÁSY
 • CENTRÁLNÍ AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ
 • VZDÁLENÁ ÚDRŽBA – TELEMAINTENANCE
 • JEDNOTLIVĚ NEJVĚTŠÍ ŠÍŘKA ,VÝŠKA , DÉLKA BLOKU : 1200 mm, 1200mm, 6000 mm

 

Technické parametry ke stažení

Stáhněte si hlavní katalog pásové pily - ke stažení zde